Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajská hygiena varuje před hlukem

25. 8. 2019

Varování krajské hygieny

 

Paní 

Edita Nesrstová

Školní 275

468 01 Jablonec nad Nisou
 
 
 
Jablonec nad Nisou,

Kokonín,

Cikautxo CZ s.r.o. – informace o postupu ve věci
 
 
Vážená paní Nesrstová, 
 
 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) obdržela dne 30.7.2019 prostřednictvím e-mailového podání Vaše oznámení o hluku, který vychází z provozu společnosti Cikautxto CZ s.r.o. v Jablonci nad Nisou. 
 
Sděluji Vám, že Krajská hygienická stanice vykonala v provozovně společnosti CIKAUTXO CZ, s.r.o., sídlem ul. Letní 3867 v Jablonci nad Nisou, státní zdravotní dozor. V současné době je zde pracovní činnost zajištěna ve třísměnném provozu od pondělí do pátku, s nástupem v neděli ve 22 hodin a s ukončením v pátek ve 22 hodin. V sobotu se jedná  o provoz bez spuštěného strojního zařízení. O víkendech není povolena expedice do i ze závodu prostřednictvím kamionů, který se zde dle provozovatele objeví pouze ve výjimečných případech. Nakládka zboží je uskutečňována do 19 hodin. Vrata směrem k ulici Školní byla v době kontroly uzavřena, uzamčena, klíč je k dispozici u určené osoby údržby. V noční době taktéž ostraha kontroluje, zda jsou vrata zavřena. Uvnitř hal můře způsobovat hluk také pohyb a troubení ještěrky, tj. vysokozdvižných vozíků na plynový či elektrický pohon, otevřené světlíky, příp. nakládky či vykládky materiálu v paletách na plechové rampě. Ve směru k ulici Krkonošská se nacházejí výduchy z haly, kryté žaluziemi, které jsou zdrojem hluku a v samostatném objektu drtička plastů, jejíž provoz je povolen pouze v denní době od 7 do 15 hodin a za zavřenými vraty. V rámci projednávání situace bylo též konstatováno, že společností bylo nedávno provedeno měření hluku ve venkovním prostředí. Na základě závěrů státního zdravotního dozoru bude příští týden vedením společnosti prošetřen zjištěný stav a hledána možnost k provedení dalších nápravných opatření v lokalitě. Krajská hygienická stanice tak očekává podání zprávy ohledně učiněných závěrů provedené kontroly. Co se týká pronikavého zápachu, víte již z dřívějšího našeho setkání s Vámi, že tuto problematiku řeší orgán ochrany ovzduší, s nímž bylo také jednáno.   Dle telefonického spojení beru na vědomí, že v současné době je dle Vašeho názoru stav hlučnosti v okolí areálu zlepšen. Situaci budete zřejmě i dále sledovat, v případě nedodržování dosud přijatých a následně doplněných opatření, se ozvěte, situace bude nově projednána. 
 
S pozdravem 
 
 
 
MUDr. Alena Hájková                                                                                                                                        

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 
 
 
Jablonec nad Nisou dne  16.8.2019                                     KHS LK,  tel. 483 368 526  

 

 

Edita Nesrstová, tel .: 604 708 052

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 186/64 460 31 Liberec
tel.: +420 485 253 111
fax: +420 485 105 864
e-mail: posta@khslbc.cz (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: sekretariat@khslbc.cz (pro ostatní zprávy)
web:
www.khslbc.cz

Výsledek obrázku pro Krajská hygienická stanice Libereckého kraje