Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška

6. 2. 2019

Žadatel:

 

Jméno, příjmení, titul:

 

datum narození:

 

bydliště (ulice, čp., obec, PSČ):

 

telefonní číslo: ; +420

 

email:

 

další kontakty (skype, FCB, internetové stránky):

 

         Chci se stát členem spolku a žádám o přijetí ve smyslu Stanov spolku Kokonín z. s. a prohlašuji, že jsem se seznámil (a) s platnými stanovami Spolku a souhlasím s nimi a budu je dodržovat.

 

                Žadatel svým podpisem souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby občanského sdružení. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu členství v občanském sdružení. Byl (a) jsem poučen (a) o tom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o dalších mých právech a povinnostech zpracovatele vyplývajících z uvedeného zákona. Žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.

 

V Jablonci n. N., dne:

 

Podpis žadatele:

 

Žádost o přijetí, schválena dne:

 

podpisem předsedy spolku:

 

Členský příspěvek zaplacen (č.ú.: 2301394196 / 2010) dne: