Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přemysl Votava: Karel Havlíček, i dnes „ burcující “

27. 10. 2021

karel-havlicek-borovsky-2.png

 

Karel Havlíček, i dnes „ burcující “ .

(v Borové 31.10. 1821 – zemřel 1856)

Havlíčkovo jméno se stalo za ta léta symbolem, je v každém z nás, stalo se součástí našich dějin i školních učebnic…. 31.října uplyne 200let od jeho narození, každé i to nejmenší městečko má svou Havlíčkovu ulici, někde je i památník na náměstí. S jeho jménem je od května 1945 spojen i Havlíčkův Brod. Karel Havlíček Borovský patří k největším osobnostem české žurnalistiky. Jeho články i politická satira, mířily vždy přesně do černého. Básník, novinář, politik, ale i český vlastenec. Letos 29. července, jsme si skoro v tichosti připomněli 165. výročí jeho úmrtí. Nečekejme tedy nic slavnostního, ani 31.října, v den 200. výročí jeho narození. Karel Havlíček Borovský se stal černým svědomím současné žurnalistiky.

 

Když umíral, bylo mu pouhých 34let. Život měl před sebou, tolik toho chtěl ještě dokázat. V lednu 1848 založil první český deník Národní noviny, po jejich zákazu vídeňskou vládou, se jeho domovem stala Kutná Hora. V květnu 1850 zde začal vydávat časopis Slovan. Opět burcoval, opět přišly perzekuce, s nimi i přímé ohrožení jeho životní existence. V této době byl ženatý, měl malou dceru Zdeňku.

 

Byl i politikem. Ve svých 27 letech, v revolučním roce 1848, byl zvolen poslancem říšského sněmu za okres Humpolec. Jeho protirakouské postoje byly důvodem i jeho vyhnanství do Brixenu. Samotné zatčení 16.prosince 1851 v jednu hodinu v noci, týden před Štědrým dnem, jen dokresluje postoj rakouské monarchie k Havlíčkovi. V Brixenu, v tomto zapomenutém koutě monarchie, na hranicích s Itálií, napsal své asi nejznámější dílo Tyrolské elegie. V Brixenu strávil pod policejním dohledem přes tři ubíjející roky (1851- 1855), byl zde izolován od českého vlasteneckého prostředí. Brixen, byl vyhnanstvím i zdviženým prstem pro další případné následníky.

 

Dnešní snahou je ponížit jeho odkaz, bagatelizovat Havlíčkův pobyt v Brixenu, vydávat jej téměř za bezstarostný lázeňský pobyt, placený vídeňskou vládou. Jaká to byla idylka, dokládá i to, že nesměl vycestovat ani na pohřeb své milované ženy Julie. Byl nebezpečný i po návratu z vyhnanství, byl mu zakázán pobyt v Praze. Až krátce před smrtí, je mu povolen pražský pobyt, zde umírá v 34 letech.

 

K odkazu K. Havlíčka se hlásil zejména T.G.Masaryk, odkazoval na jeho národní uvědomění, na mravnost. Ctil jeho zásadu neustupovat před zlem, připomenul národu jeho odkaz : „ Není nám hodno se lekat a strachovat před zlými, nejsme přece slepým nástrojem času, jsme sami tvůrci svého osudu. Nesténejme jako děcka, ale jako muži, se chopme činu…“.

Dnešní politická garnitura není příznivě nakloněná k odkazům našich národních velikánů s tím, že v „nové Evropě“ se vlastenectví nenosí, nehodí se ani tradiční vazby na slovanské národy. K naší škodě.

 

Často jezdím do Havlíčkova Brodu, nejen pro to krásné náměstí, historické centrum, či pro krásné okolí, Havlíčkův Brod je ale i místem, které je spojeno s jménem této české osobnosti. Do městského parku „Budoucnost“, nedaleko náměstí, byla v roce 1946 navrácena socha Karla Havlíčka Borovského, za okupace odstraněná nacisty. Ona tam byla již od roku 1924, stalo se tak i zásluhou prvorepublikového ministra obrany Václava Klofáče, který věnoval na tento účel zabavená rakouská děla. Tak až půjdete tímto krásným parkem, zastavte se u tohoto památníku, je od významných autorů sochaře Bohumila Kafky a architekta Josefa Gočára. „ Karel Havlíček Borovský burcující “ ! Jeho burcující paže i dnes varuje i burcuje….

 

Přemysl Votava

 

karel-havlicek-borovsky-3.png

 

narodni-noviny.png

 

narodni-noviny-2.png