Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolek posílil vedení a plánoval další činnost

21. 6. 2020

setkani-spolku-20_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Na počátku jednání předseda kontrolní komise spolku Antonín Bobek vzpomenul na zakladatele spolku a velkého kokonínského vlastence a patriota Josefa Šikolu a důstojně uctil jeho památku osobní vzpomínkou. Do budoucna se plánuje vydání sborníku s texty Josefa Šikoly, který bude doplněn o materiály týkající se jeho života a přehledu činnosti spolku. Bylo rozhodnuto, že bude uspořádán memoriál Josefa Šikola. Také se pokusíme získat další materiály z jeho rodinné pozůstalosti.

 

Bylo rozhodnuto, že se spolek v nadcházejícím období zaměří na rozšiřování členské základny a oslovování vhodných adeptů coby posil spolku. Rádi bychom spolupracovali s obdobně smýšlejícími organizacemi i jednotlivci. Důraz by měl být kladen na získávání mladší a nejmladší generace.

 

Kapličce u hřbitova, kterou má spolek ve správě, bude příští rok končit nájemní smlouva. Spolek bude usilovat o její prodloužení. Kaplička by do budoucna měla také sloužit k účelu konání společenských a kulturních akcí. Se zástupci města budeme také usilovat o získání statutu památky chráněné státem.

 

Spolek osloví potenciolní sponzory, a to zejména v souvislosti s vydáním sborníku a pokračujících prací na opravě a údržbě kapličky.

 

Na jednání spolku coby milý hiost vystoupil také předseda ZO ČSOP Kokonín Ing. Marek Drápal. Byly nalezeny styčné plochy a témata, na kterých může být rozvíjena spolupráce se spolkem, která bude obohacením pro oba dva subjekty.

 

Místopředsedou spolku se nově stává Vladislav Šikola a hospodářkou spolku Ing. Vladimíra Vojtíšková. Spolu se jmenováním nových funkcionářů se předpokládá větší rozvoj aktivit a činnosti spolku. K účtu spolku bude mít přístup také více členů spolku, a to i z důvodu, aby finance spolku byly pod neustálou kontrolou. Předpokládá se také větší přesah činnosti směrem k dalším lokalitám našeho regionu.

 

Dojde k auditu členské základny. Kdo zatím nezaplatil členské příspěvky za rok 2020, bude vyzván k jejich zaplacení. Těm, kteří nezaplatí bude ukončeno členství ve spolku. Rozhodujícím faktorem by měla být kvalita a zájem o činnost spolku. Spolek nepotřebuje mrtvé spící duše.

 

Byla navázána spolupráce s Muzeem Socialistických vozů v Železném Brodě. Rádi bychom získané kontakty v budoucnu využili na nějaké akci např. zaměřené na děti a mládež.

 

Příští akce spolku by se měla uskutečnit už v čertvenci a její součástí by mělo být opékání a country hudba v podání Antonína Bobka. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

setkani-spolku-20_1.jpg