Zdůrazňujeme, že kromě účastníků panelů přijede i řada osobností, které nejsou zařazeny do debat, ale jsou to významní a zajímaví lidé. Bude možné s nimi diskutovat, popít, položit otázku...

od 9:00 se koná mše v místní kapli
od 10:00 startuje diskusní maratón, provázený hudebními vstupy souboru Gospel Time Zuzany Stirské, Pepy Nose a kapely Jiřího Kobzy.

Michal Semín

Panel 1: Zahraniční a bezpečnostní politika
moderuje T. Doležal
panelisté: J. Kobza, J. Štefec, M. Obrtel, M. Koller

Panel 2: Vzdělání, rodina, výchova
moderuje P. Žantovský
panelisté: P. Bahník, V. Hradská, V. Klaus ml., prof. P. Kalvach

Panel 3: Civilizační perspektivy
moderuje P. Hampl
panelisté: J. Skála, P. Hájek, P. Robejšek, J. Hejlek

Panel 4: Právní / Neprávní stát
moderuje M. Semín
panelisté: I. Němec, Z. Chytra, B. Kuras, M. Pilloni