Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti spolku Kokonín v roce 2020

25. 8. 2020

Začátek roku 2020 nezastihl náš spolek právě v nejlepší kondici. V minulém období jsme přišli díky intrikám některých podnikatelských subjektů se silnými konexemi směrem k vedení města o dlouhobý pronájem kulturního domu v Kokoníně. Následně přišla koronavirová krize a v zápětí další osudová rána v podobě odchodu zakladatele spolku Josefa Šikoly.

 

Spolek stál na rozcestí. Po váhavém rozjezdu jsme začali psát novou historii a podařilo se nám spolek zdárně restartovat. Personálně jsme posílili a doplnili vedení o nové posperspektivní kádry ve funkcích místopředsedy spolku a hospodáře. Po členském setkání v červnu  (20. 6. 2020) se podařilo uskutečnit také zatím největší akci v podobě velkého letního grilování se spolkem Kokonín, které se uskutečnilo 1. srpna 2020.

 

Členská základna se aktuálně rozrostla sice jen o jednoho nového člena, ale s dalšími potencionálními členy se jedná o jejich vstupu v nejbližším možném termínu.

 

Spolek pro svoji činnost získal významné sponzory a na darech do spolkové pokladny přibylo celkem 22.200,- Kč. Na účtu spolku se k dnešnímu dni nachází celkem 66.228,47 Kč. V letošním roce už členské příspěvky na letošní rok uhradilo celkem 7 členů v úhrnné výši 1.000,- Kč.

 

Velké oblibě  a vysoké návštěvnosti se těší naše webové stránky, které zatím navštívilo více jak 43 zisíc návstěvníků. Měsíční průměr je aktuálně skoro 6.000 návstěvníků a denní průměr překračuje počet 200 návštěvníků.

 

Spolek v uplynulém období navázal spolupráci s řadou jednotlivců i organizací. Za významné považuji navázání spolupráce s Českým svazem ochránců přírody, Českým svazem bojovníků za svobodu, Vlasteneckým spolkem Mistra Jana Husa a Muzeem socialistických vozů v Železném Brodě. 

 

Za nejdůležitější úkoly pro nejbližší úkoly vidím posilování a růst členské základny, pokračování opravy kapličky v těsném sousedství hřbitova v Kokoníně, vydání sborníku věnovaného památce Josefa Šikoly a uspořádání I. ročníku memoriálu Josefa Šikoly.

 

Mgr. Bc. Jan Kopal, předseda spolku

Vladislav Šikola, místopředseda spolku

25. srpna 2020