Jdi na obsah Jdi na menu
 


HŘBITOV

12. 2. 2019

Někteří osadníci horního Kokonína, na přání pozůstalých, byli pochováni ve Bzí.

V roce 1809 byl otevřen nový hřbitov „Na Baště“. Z Kokonína první zde byl pohřben Franz Feix

přezdívaný Stielfranz z čp. 123.

Oba hřbitovy jsou zrušeny, u sv. Anny komunikacemi, na Baště letním kinem.

Osadníci (občané) okolních vesnic byli zatíženi hřbitovní platbou v letech 1845 – 1875 a naturáliemi,

dávkami jablonecké farnosti rozhodnutím krajského úřadu v Mladé Boleslavi.

Kokonínský hřbitov byl zřízen usnesením obecního zastupitelstva v roce 1879. Byl zbudován na

svahu nad kaplí (Horském Hřebínku) a je nekonfesní.

K zřízení hřbitova bylo zakoupeno (v roce 1879) hospodářství čp. 53 a dům čp. 200 od Emila Posselta,

pasíře, který se přestěhoval do Jablonce, smlouvou ze dne 22. prosince 1879 a použito parcely č. 371.

Umrlčí komora-márnice a zřízení hřbitova činilo 2000 zlatých. Dům čp. 200 byl upraven na byt pro

kostelníka a hrobníka. O deset let později byl tento dům zrekonstruován na chudobinec a chorobinec. Byl

používán pro bezdomovce (bezpřístřešní), chudé a nemocné občany obce. Obdržel též jméno císaře

Františka Josefa – Chudobinec a chorobinec (Koiser Franz Josef Armen-und Siechenhaus).

Dne 9. října 1881 v neděli byl hřbitov slavnostně odevzdán svému účelu. První pohřbený na tomto

hřbitovu byl syn, tehdejšího starosty Rudolfa Karase, dne 16. října 1881 dvouletý Richard Karas.

Starý hřbitov byla louka poblíž horního mlýna, také ji říkali francouzský hřbitov. Měli tam být ve

francouzských válkách pochováni padlí a morem zemřelí. Svého času, již v minulé době byli vykopány kosti

mrtvých

Urnový „háj“ pod hřbitovem a mezi kaplí byl zbudován v roce 1965 – 1968 (?).

 

Čerpáno od Dietera Kleina (kokonínského rodáka *1942) a opisu

Kokonínské kroniky z r. 1947 pana Syrového (velitele policejní

stanice v Kokoníně) –  Zpracoval: Josef Šikola /2013 - 2015/

hrbitov.gif