Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společnost Antonína Švehly

2. 7. 2020

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu – Wikipedie

Informace o Společnosti Antonína Švehly:

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vám stručně představili Společnost Antonína Švehly.

Občanské sdružení „Společnost Antonína Švehly“ (dále jen SAŠ) je nevládní a nepolitickou organizací a bylo založeno dne 7. 4. 2003.

Hlavním cílem SAŠ je šířit mezi občany povědomí o historickém významu Antonína Švehly.

Konkrétně se SAŠ zaměřuje na následující činnosti:

- osvětovou - zajištění vzpomínkových akcí, vytyčení turistické trasy - Švehlova cesta v Hostivaři, založení časopisu, otevření internetové stránky, zajištění mediální publicity, pořádání přednášek ve školách, budování informačních panelů, spolupráce s neziskovými organizacemi a s MČ Prahy 15

- dokumentační - soustřeďování historických materiálů, budování knihovny zaměřené na období života Antonína Švehly, pořádání výstav, zřizování poutacích panelů ve školách, vybudování pamětní síně - kamenného Muzea

- studijní - organizování odborných přednášek, seminářů a konferencí, spolupráce s Filozofickou fakultou UK v Praze, spolupráce se Společností T. G. Masaryka, E. Beneše a Národním zemědělským muzeem

Mezi výhledové cíle společnosti patří např.: natočení filmového dokumentu na vysoké odborné úrovni, zařazení a rozšíření informací nejen o politickém působení jednoho ze zakladatelů Československa do rámcových výukových programů pro ZŠ a SŠ v ČR.

Jedním ze zakládajících členů je pan Mgr. Pavel Černý, absolvent oboru Historie na FF UK. Mgr. Pavel Černý je předsedou SAŠ, a to nepřetržitě od doby jejího vzniku.

Společnost Antonína Švehly je neziskovou zájmovou společností otevřenou pro všechny příznivce, kteří se ztotožní s jejími ideály a cíli a kteří nám v naší činnosti chtějí pomoci.

Jsme již pět let fungující společností otevřenou pro nové členy. Proto vítáme zájemce, jak o členství a tím i o práci pro společnost, nebo jen sympatizanty, kteří nám budou pomáhat morálně a podle svých možností i ve formě sponzorské podpory.

Všechny další informace o nás získáte na e-mail adrese společnosti: pavel.cerny@mail.cz

tel.: 608515271

web adresa společnosti : www.sas.czechian.net

web adresa virtuálního muzea: svehla.webnode.cz